CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chân thành cám ơn Quý Khách Hàng đã truy cập vào website Homie9.vn (https://Homie9.vn/) được vận hành và quản lý bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ bất động sản Homie9 (“Homie9”). Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý Khách Hàng. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng quyền lợi của người truy cập website của chúng tôi.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chính sách bảo mật thông tin khách hàng này (“Chính Sách Bảo Mật”) áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức tham gia truy cập, sử dụng và cung cấp thông tin trên Homie9.vn (https://Homie9.vn/) của Homie9.

2. Việc thu thập thông tin chủ yếu trên website Homie9.vn (https://Homie9.vn/) bao gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ liên lạc, số điện thoại…, tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người quản lý… Chúng tôi lưu ý rằng, Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng đối với các thông tin mà theo quy định của pháp luật chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện việc bảo mật.

3. Bằng việc cung cấp thông tin trên website Homie9.vn (https://Homie9.vn/), Quý Khách Hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này và toàn bộ các thông tin được công bố công khai trên website Homie9.vn (https://Homie9.vn/) tùy từng thời điểm (nếu có).

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Homie9 sử dụng thông tin do Quý Khách Hàng cung cấp cho các mục đích và phạm vi sử dụng như sau: 

1. Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Quý Khách Hàng.

2. Cung cấp những thông tin, dịch vụ tốt nhất đến Quý Khách Hàng bao gồm: thông tin dự án, sản phẩm, tiến độ thi công, bản tin định kỳ, các chương trình hoạt động của Homie9,…

3. Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Quý Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê và xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng.

4. Các mục đích khác được sự đồng ý của Quý Khách Hàng hoặc theo quy định của pháp luật.

Homie9 sử dụng thông tin của Quý Khách Hàng với mong muốn phục vụ mọi yêu cầu của Quý Khách Hàng một cách tốt nhất. Do đó, Quý Khách Hàng vui lòng hỗ trợ cung cấp thông tin một cách chính xác, đầy đủ nhất và thông báo cho chúng tôi khi có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các thông tin được cung cấp.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin do Quý Khách Hàng cung cấp sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của Homie9.vn (https://Homie9.vn/) cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Quý Khách Hàng hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

IV. NHỮNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

1. Homie9; công ty con, đơn vị phụ thuộc của Homie9; các công ty dự án mà Homie9 hợp tác, phát triển; đối tác của Homie9; các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Homie9; cũng như các quản lý, nhân viên của Homie9 và các tổ chức đã nêu cho các mục đích và phạm vi sử dụng được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
 
2. Cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được tiếp cận thông tin với sự đồng ý của Quý Khách Hàng.

V. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ bất động sản Homie9
Địa chỉ: A-00.16, Tòa Sarina, KĐT Sala, Số 62 Hoàng Thế Thiện, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Điện thoại: (+84) 969 20 20 99 
Email: info@homie9.com

VI. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN

Trường hợp Quý Khách Hàng có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa thông tin, Quý Khách Hàng có thể liên hệ với Homie9 theo các phương thức nêu tại Mục V của Chính Sách Bảo Mật này.

VII. CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Homie9 không cung cấp thông tin do Quý Khách Hàng cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các cá nhân, tổ chức nêu tại Mục IV của Chính Sách Bảo Mật này.
 
2. Trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của Quý Khách Hàng, đội ngũ kỹ thuật vận hành website sẽ nỗ lực hết sức nhằm tránh và/hoặc hạn chế đến mức tối đa nguy cơ mất thông tin, đồng thời chúng tôi cũng sẽ kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Quý Khách Hàng đồng ý rằng Homie9 được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác mà nằm ngoài khả năng kiểm soát của Homie9 dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng.

VIII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Trường hợp Quý Khách Hàng có nhu cầu giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin theo các mục đích và phạm vi tại Chính Sách Bảo Mật này, Quý Khách Hàng có thể liên hệ với Homie9 theo các phương thức nêu tại Mục V của Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ xem xét giải quyết và phản hồi đến Quý Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể.