Homie9

  Ban điều hành Homie9

  Nhân Sự Chủ Chốt

  Kinh nghiệm hơn 15 năm tham gia trực tiếp phát triển dự án với đầy đủ phân khúc cùng các chủ đầu tư trong và ngoài nước

  Kinh nghiệm hơn 15 năm điều hành trực tiếp đầy đủ và đa dạng các hoạt động kinh doanh và dịch vụ bất động sản

  Quản lý điều hành trực tiếp toàn bộ các hoạt động tư vấn và dịch vụ bất động sản với thâm niên 8 năm kinh nghiệm

  Nghiên cứu, phát triển và điều hành toàn bộ công tác tư vấn phát triển dự án với hơn 8 năm kinh nghiệm

  Chuyên gia Homie9

  Gặp gỡ Chuyên gia

  Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Dịch Vụ Bất Động Sản Homie9

  social