Homie9

Ban điều hành Homie9

Nhân Sự Chủ Chốt

Kinh nghiệm hơn 15 năm tham gia trực tiếp phát triển dự án với đầy đủ phân khúc cùng các chủ đầu tư trong và ngoài nước

Kinh nghiệm hơn 15 năm điều hành trực tiếp đầy đủ và đa dạng các hoạt động kinh doanh và dịch vụ bất động sản

Quản lý điều hành trực tiếp toàn bộ các hoạt động tư vấn và dịch vụ bất động sản với thâm niên 8 năm kinh nghiệm

Nghiên cứu, phát triển và điều hành toàn bộ công tác tư vấn phát triển dự án với hơn 8 năm kinh nghiệm

Chuyên gia Homie9

Gặp gỡ Chuyên gia

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Dịch vụ Bất động sản Homie9

social