Homie9

  Giới Thiệu Về Homie9

  bất động sản Homie9

  Lĩnh vực hoạt động

  Tư vấn phát triển dự án

  • Nghiên cứu thị trường
  • Tư vấn phát triển dự án
  • Tư vấn pháp lý dự án
  • R&D (nghiên cứu & phát triển)

  Phân phối và Tiếp thị

  • Chiến lược Marketing
  • Phân phối dự án
  • Đào tạo & huấn luyện

  Sàn giao dịch

  • Tư vấn & dịch vụ bất động sản
  • Mua bán chuyển nhượng
  • Cho thuê bất động sản
  • Quản lý tài sản

  bất động sản Homie9

  Giá trị cốt lõi

  H

  HONEST

  TRUNG THỰC

  Yếu tố trung thực là giá trị cốt lõi xây dựng nên tinh thần hoạt động của Homie9

  O

  ORGANIZE

  TỔ CHỨC

  Tính tổ chức được xem trọng tại Homie9, ứng với tất cả các hoạt động của tập thể

  M

  MOBILIZE

  LINH HOẠT

  Sự linh hoạt, năng động thể hiện trong giá trị của từng nhân sự tại Homie9

  I

  INTELLIGENT

  THÔNG MINH

  Sự thông minh, sáng tạo trong việc đưa ra các giải pháp, phương án cụ thể ở Homie9

  E

  EFFICIENCY

  HIỆU QUẢ

  Luôn tìm kiếm giải pháp tốt hơn nhằm gia tăng giá trị của tất cả các hoạt động tại Homie9

  9

  NICE

  “Chín”

  “Chín” trong cách suy nghĩ và hành động, thấu hiểu giá trị bản thân

  bất động sản Homie9

  Giá trị khác biệt

  NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ

  Homie9 xem sự thành công của dự án, của chủ đầu tư, của khách hàng, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích, thúc đẩy giá trị gia tăng cho dự án, cho sản phẩm là yếu tố tiên quyết trong tất cả hoạt động của mình.

  TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TRỌN GÓI

  Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Homie9 cùng các đối tác chiến lược cung cấp giải pháp tư vấn phát triển dự án toàn diện từ những bước đầu tiên đến giai đoạn cuối cùng của dự án, bao gồm cả pháp lý, giải pháp thiết kế và xây dựng công trình.

  Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Dịch Vụ Bất Động Sản Homie9

  social