bg-introduce

THÀNH TỰU

THẠNH MỸ LỢI VILLAS
Phân phối dự án

Phân phối dự án

Vị trí: Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức
Quy mô: 14 biệt thự đơn lập
Phân phối độc quyền

KHU ĐÔ THỊ AN VÂN DƯƠNG - KHU E
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Thành phố Huế
Quy mô: 494 hecta
Loại hình phát triển: Khu đô thị mới

KHU ĐÔ THỊ MỚI GÒ DẦU
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Gò Dầu, Tây Ninh
Quy mô: 284 hecta
Loại hình phát triển: Khu đô thị mới

ECO ISLAND
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Ninh Hòa, Khánh Hòa
Quy mô: 271.3 hecta
Loại hình phát triển: Du lịch nghỉ dưỡng

KHU ĐÔ THỊ HẢI ĐĂNG
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Cái Răng, Tp Cần Thơ
Quy mô: 54,1 hecta
Loại hình phát triển: Khu đô thị mới

AO TIÊN - M1
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Vân Đồn, Quảnh Ninh
Quy mô: 26,000m²
Loại hình phát triển: Phức hợp

BENHILL APARTMENT
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Thuận An, Bình Dương
Quy mô: 7,302m²
Loại hình phát triển: Căn hộ

BENHILL APARTMENT
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Thuận An, Bình Dương
Quy mô: 7,302m²
Loại hình phát triển: Căn hộ

BEN PLAZA
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Thuận An, Bình Dương
Quy mô: 4,547m²
Loại hình phát triển: Phức hợp

BEN PLAZA
Tư vấn phát triển dự án

Tư vấn phát triển dự án

Vị trí: Thuận An, Bình Dương
Quy mô: 4,547m²
Loại hình phát triển: Phức hợp